Category Archives: Là gì

Máy tìm kiếm là gì – công cụ tìm kiếm hay phục vụ công cụ tìm kiếm. Vậy công cụ tìm kiếm là gì, nó hoạt động như thế nào…

Read more

Lạm phát được hiểu là sự gia tăng giá cả trong nền kinh tế. Tuy nhiên, các nhà kinh tế thích đo lường bằng các chỉ số cụ thể hơn,…

Read more

CPU được viết tắt là đơn vị xử lý trung tâm, còn được gọi là trung tâm xử lý dữ liệu. Hay hiểu một cách đơn giản, nó là bộ…

Read more

13/13